Congres
 

Energie Consult Holland B.V. 27 juni 2019

Under pressure 2019

Aanmelden

Uw persoonsgegevens

Vul hieronder uw gegevens in zodat we u op de juiste manier kunnen adresseren.

Uw gegevens:


Keuze parallelle sessie

1. Alles CE, alles oké?

2. Ga doemdenken!

3. Laat de keuringsplanning niet onder druk komen te staan.

4. Koelinstallaties: Natuurlijk anders keuren?

5. Ik neem geen deel aan de sessie/bezoek beursvloer

Deelname inlooplunch tussen 12:00 – 13:00 uur

Graag vernemen wij of u deelneemt aan de inlooplunch

Deelname netwerkborrel tussen 17:00 – 18:00 uur

Graag vernemen wij of u deelneemt aan de netwerkborrel

Ik accepteer de voorwaarden van de gebruikersovereenkomst